Dakgoten

Voor het afvoeren van hemelwater kan middels een bak-, mastgoot of zelfs een maatwerkgoot  gebruikt gemaakt worden. De standaard bak- en mastgoot kunnen in diverse maten geleverd worden. Deze goten worden bevestigd in beugels (in diverse uitvoeringen) welke voorzien kunnen worden van een lip of een hoeklijn. Deze goten kunnen onder andere uitgevoerd worden in PVC, koper en zink.

Hemelwaterafvoer

Het hemelwater kan op diverse manieren worden afgevoerd, door middel van traditioneel systeem of een UV-systeem. Bij platte daken kan men ervoor kiezen om een UV-systeem toe te passen. Het UV-systeemwordt ook wel een volvulsysteem genoemd. Door het toepassen van de speciale trechters wordt het water als het ware aangezogen, waardoor er veel water door een trechter afgevoerd kan worden. Doordat de leidingen volledig gevuld kunnen worden met water (normaal 70%) kunnen er kleinere diameters toegepast worden. Een bijkomstig voordeel van het UV- systeem is dat er geen leidingen aan de gevels gemonteerd behoeven te worden. De verzamelleidingen worden inpandig boven de verlaagde plafonds en in schachten uit het zicht gesitueerd. De traditionele hemelwaterafvoeren kan onder andere uitgevoerd worden in PVC, staal (vuurverzinkt), koper en zink.

Infiltratie

Hemelwater kan men opvangen door het toepassen van een infiltratie systeem. Een infiltratie systeem bestaat uit kunststof kratten welke aan elkaar worden gekoppeld en in de grond worden gelegd. Om de kratten wordt een soort worteldoek aangebracht om verstoppingen door zand en dergelijke tegen te gaan. Op deze kratten wordt de hemelwaterafvoerleiding van het perceel op aangesloten, en het hemelwater in de kratten geloosd, waar het verder de grond in zal trekken.

Neem direct contact op Met een ervaren installateur

Contact opnemen